Professor Christine Oppong BA MA PhD (Cantab) MA (University of Ghana) FRAI FGA

Senior Member

  • Adjunct Professor of Applied Anthropology, University of Ghana