A blaze of Autumn colour

The College gardens are ablaze with colour during the autumn:

Autumn red Autumn greens and yellows
Autumn pinks Autumn greens and yellows
Autumn orange Autumn leaves Autumn orange
Lee Hall Orange close up
Colour at flag pole Footpath border
Autumn orange Foliage near tennis courts Border detail near tennis courts
Rear of Lee Hall Orange leaves detail
Selwyn Gardens House border New Lee Hall border detail